“𝙈𝙤̣̂𝙩 𝙠𝙝𝙞 đ𝙖̃ 𝙠𝙞𝙚̂̉𝙢 𝙨𝙤𝙖́𝙩 𝙡𝙮́ 𝙩𝙧𝙞́, 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙘𝙤́ 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙘𝙝𝙞𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙪̣𝙘 𝙘𝙤̛ 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙢𝙞̀𝙣𝙝”. Anh L chia sẻ.

Anh L tới HPF khi cận nặng 114 kg, bước lên máy inbody mọi chỉ số đều ở ngưỡng đỏ.

Chàng thanh niên 74kg ngày đó lên đường du học Nhật Bản, hiện nay đã về nước và làm việc cho một công ty Nhật Bản.

Đặc thù công việc của anh L phải tiếp khách và đi công tác rất nhiều. Thực phẩm chủ yếu được anh sử dụng là đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ.

Sau nhiều năm tận tâm cho học tập và công việc, anh phải đánh đổi bằng thân hình nặng nề, sức khỏe đi xuống. Con số 114 kg đã nhắc nhở cho và tình trạng của mình.

Sau 3 tháng tập luyện tại HPF (tính cả giai đoạn cách ly xã hội), hình thể và tinh thần của anh L đã được cải thiện rất nhiều. Thậm chí giai đoạn nghỉ dịch corona cũng không làm chậm bước tiến của anh.

Anh chia sẻ: “𝙉𝙜𝙝𝙞̉ 𝙙𝙞̣𝙘𝙝 𝙤̛̉ 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙖𝙣𝙝 𝙢𝙪𝙖 𝙩𝙖̣ 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙙𝙖̂𝙮 𝙠𝙝𝙖́𝙣𝙜 𝙡𝙪̛̣𝙘 𝙩𝙖̣̂𝙥, 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙘𝙝𝙖̣𝙮 𝙗𝙤̣̂ 𝙣𝙪̛̃𝙖. 𝙂𝙞𝙖̉𝙢 𝙩𝙪̛̀ 107 – 101𝙠𝙜”.

Hành trình chinh phục phiên bản tốt nhất của anh L vẫn chưa kết thúc. HPF tin rằng với ý chí và lộ trình tập luyện luyện khoa học của chuyên gia HPF, anh L sẽ đạt được thay đổi hài lòng nhất trong thời gian sớm nhất.