“”𝐵𝑎𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑎́𝑜 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑖̉𝑚 𝑠𝑢̛̃𝑎, đ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑐𝑜𝑛, 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑎̉𝑜 𝑙𝑜̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑜̛̃ 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑜̂́𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑛 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡” chị D tâm sự.

Nếu nhìn qua chắc ai cũng bảo người gầy, nhưng thực chất cơ thể chị D rất lỏng lẻo và nhiều mỡ vùng bụng và lưng.

Chị D quyết định đi tập lại bắt đầu từ tháng thứ 7 sau sinh. Dù tập luyện với rất nhiều HLV nổi tiếng ở Hà Nội, thực hiện chế độ dinh dưỡng kham khổ nhưng không có kết quả. Vấn đề ở đây là hệ nội tiết khó cân bằng lại và nghệ thuật huấn luyện chưa hiệu quả.

Khi đến với HPF, Coach phụ trách đã nhanh chóng nhìn ra và cải thiện các vấn đề như sức bền kém, chức năng tay vai kém (phạm vi ngắn, nhanh mỏi do bế con nhiều). Điều hòa hormone lại bằng cách trao đổi liên tục về thời gian biểu sinh hoạt.

Chị D được áp dụng lịch tập toàn thân 4 buổi/tuần. Tập trung chủ yếu vào tập tạ và tim mạch, các bài compound như squat, deadlift. Chế độ ăn trội tinh bột Carb 40% Protein 35% Fat 25% để đảm bảo có sữa cho con bú.