“𝑻𝒖̛̀ 𝒌𝒉𝒊 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒐𝒂𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝑯𝑷𝑭, 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒊 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒃𝒐𝒅𝒚 𝒇𝒂𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒔𝒆̃ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒐̛̀ đ𝒂̣𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒔𝒐̂́ 12% 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒚. 𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒎.𝒐̛̃ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄. 𝑲𝒉𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒓𝒂 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒉𝒂̃𝒏𝒉 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒍𝒂̆́𝒎!”

Khi gần cán mốc 90kg anh Đ cảm thấy vậy là quá đủ với mình.⁠

Quãng thời gian trước đây anh Đ tập trung rất nhiều vào sự nghiệp của mình và bắt đầu dành nhiều giờ tại văn phòng. Tập thể dục và chế độ dinh dưỡng là hai yếu tố dù muốn anh cũng chẳng có thời gian nghĩ tới.

Anh từng rất tự hào về khung người thể thao và khả năng giữ dáng của mình thời còn trẻ – nhưng thực tế mọi thứ thay đổi quá nhiều và anh Đ bắt đầu mất kiểm soát cân n.ặng.

“𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 𝒕𝒉.𝒂̂𝒏 𝒉.𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒂𝒐 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒌𝒆́𝒎 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏 𝒉𝒐̛𝒏. 𝑮𝒂̣̆𝒑 𝒂𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒂 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒍𝒂̂́𝒚 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕.𝒂̆𝒏𝒈 𝒄.𝒂̂𝒏 𝒓𝒂 𝒉𝒐̉𝒊 𝒕𝒉𝒂̆𝒎. 𝑴𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒏𝒂̀𝒚 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄.”

Anh Đ đã tham gia huấn luyện cùng HPF khi v.òng e.o 97, 18% m.ỡ cơ thể – chỉ sau 12 tuần, thành quả của anh là v.òng e.o 85 và 12% m.ỡ cơ thể. Xin chúc mừng anh Đ.

️Trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn hay không là lựa chọn của bạn – liên hệ ngay với chúng tôi để viết nên câu chuyện thay đổi v.óc d.áng và lối sống cho riêng mình. Đừng để sau này, câu chuyện v.óc d.áng của bạn chỉ toàn những lựa chọn sai lầm.