Dịch vụ

Dịch vụ
huấn luyện viên cá nhân
trực tuyến.

HT Online Coaching – Kết nối người tập với chuyên gia.

Xem tiếp

Quy trình thẩm định

Tư vấn &
Kiểm định.

Khi bắt đầu lộ trình đào tạo cá nhân trực tuyến, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm định toàn diện trạng thái vận động và dinh dưỡng của bạn hiện tại và trong quá khứ.

Mọi vấn đề ảnh hưởng xấu đến kết quả của bạn đều được cân đối cải thiện tích cực nhất. Thay vì những lời tuyên bố chung chung thiếu khoa học, thể trạng của bạn chính là cơ sở dữ liệu để chúng tôi đưa ra đáp án cụ thể cho mục tiêu.

Chương trình tập luyện

Chương trình tập luyện
dành riêng cho bạn.

Sẽ không phải 1 chương trình áp dụng cho 100 đối tượng. Đào tạo cá nhân trực tuyến của HOC đa dạng các phương pháp từ luyện tập kháng lực đến tập luyện tim mạch cùng với các buổi nghỉ ngơi, mang đến cho bạn một lịch trình tập thể dục cân bằng và tối ưu cho mục tiêu.

Tối ưu chi phí

Giá trị tuyệt vời cho giá cả.

Không còn lãng phí thời gian và niềm tin vào các bài tập và chế độ ăn kiêng không hiệu quả. Bạn sẽ làm việc 1-1 với huấn luyện viên trực thuộc HT Fitness để tạo ra một kế hoạch ăn uống bền vững và một chế độ tập thể dục khoa học. Kết quả mang lại được cam kết khi theo đúng lộ trình.

Hãy yên tâm vì lộ trình sẽ thiết kế dựa trên đặc thù cuộc sống của bạn.

Địa lý không phải rào cản.

Quy trình và bộ công cụ làm việc đã được tối ưu hoàn toàn cho làm việc trực tuyến.

Liên hệ tư vấn ngay!

Kết quả khách hàng

Thay đổi cùng
Chuyên gia.

1368+

Kg mỡ giảm

396+

Kg cơ tăng

560+

Khách hàng đã thay đổi

Câu chuyện khách hàng

Câu chuyện khách hàng tại
HT Online Coaching.